Ψηφίζουν… Ελλάδα οι ξένοι επενδυτές!

Τον Μάρτιο, για 17ο συνεχή μήνα, οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην ελληνική αγορά υπερέβησαν τις εκροές.

Ειδικότερα, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 52,9% έναντι 51,5% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 2,7%.

Τον Μάρτιο 2014 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 103,32 εκατ. και πραγματοποίησαν το 59,8% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Αντίθετα, οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 84,49 εκατ. ευρώ.