Για μεταρρυθμίσεις που έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς στην Ελλάδα κάνει λόγο η ΕΚΤ σε έκθεσή της που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, με την οποία καλεί τη χώρα μας να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο.

«Η Ελλάδα έχει σημειώσει περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» αναφέρει η ΕΚΤ, υπογραμμίζοντας ότι το κρίσιμο ζητούμενο είναι «η πολιτική δέσμευση για την απαραίτητη διεύρυνση και βάθυνση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων».

«Οι εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας που εφαρμόστηκαν το 2012 αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς, καθώς τα στοιχεία για τις καθαρές προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα είναι ενθαρρυντικά» τονίζει η ΕΚΤ, σημειώνοντας ότι η διαδικασία μείωσης των τιμών ενισχύθηκε το 2013.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναφέρεται στο πρωτογενές πλεόνασμα αναφέροντας ότι «το αποτέλεσμα είναι καλύτερο σε σχέση με τον στόχο του προγράμματος κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών» και σημειώνει ότι για να επιτευχθούν οι στίχοι για πλεόνασμα στο 1,5%, 3% και 4,5% του ΑΕΠ για τα έτη 2014, 2015 και 2016 αντίστοιχα, «θα χρειαστεί να αντιμετωπιστούν πιο δυναμικά οι εναπομένουσες χρόνιες διαρθρωτικές δυσκαμψίες, προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για διατηρήσιμη οικονομικ�� ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας».

Τέλος, η ΕΚΤ σημειώνει ότι το πεδίο στον χρηματοοικονομικό τομέα βελτιώθηκε μετά την ανακεφαλαιοποίηση το 2012-13, ωστόσο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα μη εξυπηρετούμε δάνεια που ανέρχονται στο 30% του συνόλου.