«Η ελληνική βιομηχανία βρίσκεται σε οριακό σημείο» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, ο οποίος συμμετείχε στη σημερινή δεύτερη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής για την Βιομηχανική Πολιτική, αναφερόμενος στις αντιρρήσεις της Ε.Ε. στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη μείωση του εργασιακού κόστους στις βιομηχανίες.

Ο κ. Δασκαλόπουλος ανέφερε συγκεκριμένα στις δηλώσεις του:

«Έθεσα προς συζήτηση στη Διϋπουργική Επιτροπή τρία θέματα που είναι κρίσιμα για το μέλλον της παραγωγικής μας οικονομίας: το κόστος της ενέργειας, η υλοποίηση των αποφάσεων για την αδειοδότηση και λειτουργία των επιχειρήσεων και η παραγωγική διοχέτευση των πόρων του ΣΕΣ προς την έρευνα.

Η ελληνική βιομηχανία βρίσκεται σε οριακό σημείο. Τα μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση για τη μείωση του κόστους ενέργειας στη βιομηχανική παραγωγή αποτελούν οξυγόνο ζωής για τις βιομηχανίες μας.

Τα μέτρα αυτά προσκρούουν στις Βρυξέλλες, με το επιχείρημα ότι συνιστούν «κρατική ενίσχυση». Η ακύρωσή τους εγκυμονεί βαριές επιπτώσεις: θα επιφέρει καίριο πλήγμα στον ήδη τραυματισμένο παραγωγικό ιστό της χώρας, θα αυξήσει την ανεργία, θα υπονομεύσει την όποια προοπτική ανάπτυξης ��ης ελληνικής οικονομίας.

Δεν διανοούμαι ότι μπορεί να αδιαφορούν για όλα αυτά οι εταίροι μας.

Η Ευρώπη γνωρίζει πολύ καλά, ότι ανάκαμψη στην Ελλάδα μπορεί να προσφέρει μόνο η παραγωγική οικονομία. Είναι, λοιπόν, ζωτικό να εξασφαλιστεί η άμεση εφαρμογή των μέτρων που αποφάσισε η Κυβέρνηση για να αποτρέψει την κατάρρευση της ελληνικής βιομηχανίας.

Πρέπει οι Βρυξέλλες, μαζί με την ελληνική κυβέρνηση και την επιχειρηματική μας κοινότητα, να βρουν επειγόντως τη φόρμουλα που είναι τυπικά συμβατή με τους κοινοτικούς κανόνες. Το ζητούμενο δεν είναι τίποτα λιγότερο από την επιβίωση της παραγωγικής μας βάσης.

Για το θέμα της αδειοδότησης, το ζητούμενο είναι να προχωρήσουν τα εμπλεκόμενα Υπουργεία στην άμεση ολοκλήρωση και εφαρμογή των αποφάσεων που έχει πάρει η κυβέρνηση –καθώς ο σχετικός νόμος φαίνεται να έχει εμπλακεί στα γραφειοκρατικά γρανάζια των υπουργείων.

Τέλος, σε σχέση με την αναθεωρημένη προσέγγιση της πολιτικής για την έρευνα και την καινοτομία, υπογράμμισα την ανάγκη να διοχετευθούν οι σχετικοί πόροι του ΣΕΣ στην έρευνα εκείνη που γεννά προϊόντα, εξαγωγές και δουλειές. Αυτή πρέπει να είναι η αντίληψη που θα διέπει τη νέα ΕΤΑΚ.»