​Έμφαση σε εννέα συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, στους οποίους η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν να αποδώσουν άμεσα, θετικά αποτελέσματα για την ανάκαμψη της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας θα δώσει το πρόγραμμα «Επανεκκίνηση» του νέου ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Αυτό τόνισε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης.

Που θα δοθεί έμφαση

-Στον Τουρισμό γενικά και σε ειδικότερες μορφές τουρισμού.
-Στον Αγροτοδιατροφικό τομέα, σε συνέργεια και με το Υπουργείο Αγροτι��ής Ανάπτυξης
-Στα Logistics (εφοδιαστική αλυσίδα)
-Στην Περιβαλλοντική βιομηχανία
-Στον τομέα της υγείας και της φαρμακευτικής βιομηχανίας.
-Στην παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας.
-Στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
-Στον τομέα υλικών- κατασκευών.
-Στις δημιουργικές βιομηχανίες που περιλαμβάνουν τομείς όπως το ελληνικό design και ο πολιτισμός.

Επιπλέον, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα ενισχύονται από το νέο πρόγραμμα θα είναι η καινοτομία και η εξωστρέφεια.

Επίσης, ακόμη κι αν κάποια επιχείρηση δεν εντάσσεται στους τομείς προτεραιότητας, θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί αν έχει ξεκάθαρο εξαγωγικό προσανατολισμό.

Αναφερόμενος στο πρόβλημα της ρευστότητας, ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε την ανάγκη να διαμορφωθούν ειδικώς προσαρμοσμένα, ευέλικτα χρηματοδοτικά προϊόντα για τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, όπως είναι η Ελλάδα, αξιοποιώντας μη τραπεζικά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι οι business angels και τα venture capital funds.

Σημείωσε ακόμη ότι ειδικά για το Πρόγραμμα "Επανεκκίνηση" θα συσταθούν 9 Τομεακά Συμβούλια, ένα για κάθε τομέα προτεραιότητας, που θα παρακολουθούν την εφαρμογή του αναπτυξιακού σχεδιασμού, θα προτείνουν μέτρα και στρατηγικές για την ενίσχυση κάθε κλάδου και θα καταγράφουν εάν πράγματι εφαρμόζονται οι πολιτικές και ποιες επιπτώσεις έχουν στην ανταγωνιστικότητα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, που θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Απριλίου, το Πρόγραμμα «Επανεκκίνηση» θα σταλεί στις Βρυξέλλες, ενώ μέχρι τις 28 Απριλίου προβλέπεται να έχουν σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων.