Σε ποσοστό 15,4% συρρικνώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το μήνα Ιανουάριο 2014, καθώς διαμορφώθηκε σε 1,623 δισ. ευρώ (2.185,9 εκατ. δολάρια) έναντι 1,918 δισ. ευρώ (2.523,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2014 ανήλθε στο ποσό των 3,752 δισ. ευρώ (5.092,1 εκατ. δολάρια) έναντι 4,142 δισ. ευρώ (5.488,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2013 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 9,4%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2014 ανήλθε στο ποσό των 2,128 δισ. ευρώ (2.906,2 εκατ. δολάρια) έναντι 2,224 δισ. ευρώ (2.964,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2013 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 4,3%.