9 στους 10 μείωσαν την κατανάλωση τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησαν το ΚΕ.Π.ΚΑ. (Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών) και η εταιρία ερευνών και επικοινωνίας TOTHEPOINT, που έδωσαν σήμερα, συνέντευξη τύπου, για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της, με θέμα: «Οι επιπτώσεις της κρίσης στους καταναλωτές».

Στην έρευνα, συμμετείχαν 892 καταναλωτές, από το Νομό Θεσσαλονίκης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε, το χρονικό διάστημα 10-12 Μαρτίου 2014.

Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι:

Το 91,2% των καταναλωτών έχουν μειώσει, γενικά την κατανάλωση, τον τελευταίο χρόνο.

Από αυτούς, που δήλωσαν ότι έχουν μειώσει την κατανάλωση, 79,0% μείωσε τις αγορές ένδυσης – υπόδησης, το 61,8% τη διασκέδαση, το 55,2% την αγορά τροφίμων, το 49,4% τη θέρμανση, το 47,6% τις διακοπές, το 38,6% το ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, το 37,4% τις μετακινήσεις, το 28,9% τα καλλυντικά, το 27,2% τον οικιακό εξοπλισμό, το 26,7% τα είδη καθαριότητας σπιτιού, το 25,7% τα είδη προσωπικής υγιεινής, το 22,5% την υγεία και το 19,7% την εκπαίδευση.

Οι μειώσεις είναι πολύ πιο έντονες, σε όλες τις κατηγορίες εξόδων, σε σχέση με το 2013. Παράδειγμα :

· Το 2013, 71,7% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για ένδυση-υπόδηση. Το 2014, το ποσοστό αυξήθηκε στο 79%.

· Το 2013, 57,3% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για διασκέδαση. Το 2014, το ποσοστό αυξήθηκε στο 61,8%.

· Το 2013, 48,4% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για τρόφιμα. Το 2014, το ποσοστό αυξήθηκε στο 55,2%.

· Το 2013, 21,2% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για μετακινήσεις. Το 2014, το ποσοστό αυξήθηκε στο 37,4%.

· Το 2013, 20,8% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για θέρμανση. Το 2014, το ποσοστό εκτινάχθηκε στο 49,4%.

· Το 2013, 20% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για διακοπές. Το 2014, το ποσοστό αυξήθηκε στο 47,6%.

Οι καταναλωτές, σε ποσοστό 39,1% χρησιμοποιούν την τιμή, ως πρώτο και βασικό κριτήριο, για τις αγορές τροφίμων. Το γεγονός αυτό συνδέεται, με τα πρόσφατα σκάνδαλα, με τα «μαϊμού» απορρυπαντικά και καλλυντικά, με το αλογίσιο κρέας και με πολλά άλλα.

Οι καταναλωτές, σε ποσοστό 66,4% θεωρούν ότι γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Όμως, όταν ερωτήθηκαν, για το τι δικαιούνται, σε περίπτωση αγοράς ελαττωματικού προϊόντος, απάντησε εύστοχα μόνο το 3,4%.