Την κατάργηση των σταυροειδών επιδοτήσεων, δηλαδή της επιδότησης των μεγάλων καταναλωτών προς τις μικρές καταναλώσεις, ζητά η τρόικα.

Οι αλλαγές -εάν περάσουν- θα αφορούν περίπου 2,5 εκ. νοικοκυριά που είναι στην πλειοψηφία τους δεύτερη ή τρίτη κατοικία και καταναλώνουν μέχρι 800 κιλοβατώρες το τετράμηνο.

Εάν περάσει το μέτρο, η επιβάρυνση για κάποιον που καταναλώνει έως 800 κιλοβατώρες θα είναι λίγο πάνω από 10 ευρώ το τεράμηνο.

Αντίστοιχα, από την κατάργηση των σταυροειδών επιδοτήσεων, τα εμπορικά τιμολόγια θα επωφεληθούν με μια μείωση της τάξης του 4%-5%.