Ηλεκτρονικές από την αρχή έως…. το τέλος τους έγιναν οι φορολογικές δηλώσεις.

Από φέτος θα γίνεται ηλεκτρονικά και η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων καθώς η γ.γ. Εσόδων δεν θα ταχυδρομήσει εκτυπωμένα εκκαθαριστικά δηλώσεων στους φορολογούμενους.

Οι φορολογούμενοι, αφού υποβάλλουν οριστικά τη δήλωση, θα μπορούν να μπαίνουν στο gsis.gr και να εκτυπώνουν την πράξη προσδιορισμού του φόρου, στην οποία θα αναγράφεται ότι αποτελεί ακριβές αντίγραφο, με τον κωδικό πληρωμής.

Όσον αφορά τα χρεωστικά εκκαθαριστικά, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να εκτυπώνουν την ταυτότητα οφειλής για την τρέχουσα δόση κάθε μήνα, συμπεριλαμβανομένων και των όποιων προσαυξήσεων ή ανεξόφλητων δόσεων.