Επένδυση 261 εκατομμυριών ευρώ ξεμπλόκαρε το Ελεγκτικό Συνέδριο ανατρέποντας προηγούμενη απόφαση για την πώληση και μίσθωση 28 ακινήτων του Δημοσίου από το ΤΑΙΠΕΔ.

Η επίμαχη συμφωνία ύψους 261,31 εκ. ευρώ αφορά την πώληση ��αι λειτουργική μίσθωση για 20 χρόνια, 28 ακινήτων του Δημοσίου (κτίρια 5 υπουργείων, Πολιτισμού, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Υγείας και Παιδείας, 13 κτίρια ΔΟY και 5 κτίρια της Αστυνομίας). Πλειοδότριες του διαγωνισμού έχουν ανακηρυχθεί η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ και η Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ.

Με την 1204/2014 του 6ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με πρoεδρεύουσα της σύνθεσης την αντιπρόεδρο Σωτηρία Ντούνη, ανατράπηκε αντίθετη απόφαση του Ζ΄ κλιμακίου που είχε διαπιστώσει τέσσερις πλημμέλειες στη σχετική σύμβαση.

Το δικαστήριο αποφάσισε τελικά πως η απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ έχει επαρκή, σαφή και ειδική αιτιολογία ως προς το όφελος και το συμφέρον της επίμαχης συναλλαγής για το Ελληνικό Δημόσιο.