Μέχρι τις 20 Απριλίου θα καταβληθεί η πρώτη δόση των οικογενειακών επιδομάτων που πλέον θα χορηγούνται σε σταθερή συχνότητα και μήνα (Απρίλιο, Ιούλιο, Οκτώβριο).

Στην κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση και του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη, προβλέπεται συγκεκριμένα ότι το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες θα καταβάλλονται ανά τρίμηνο.

Το ποσό θα πιστώνεται σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, εντός είκοσι ημερολογιακών ημερών από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου.