Ξεκίνησε να δέχεται το Taxis από σήμερα το μεσημέρι την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 2014. Η δι��ρία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει φέτος στις 30 Ιουνίου 2014.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη, τα στοιχεία που θα πρέπει να στείλουν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι τράπεζες στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τις βεβαιώσεις αποδοχών του 2013, θα είναι διαθέσιμα στη μεγάλη πλειοψηφία τους έως την προσεχή Δευτέρα, ενώ οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να τα στείλουν το αργότερο μέχρι τις 28 Μαρτίου

Στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων έτους 2014 οι κωδικοί της φορολογικής δήλωσης για τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις θα προσυμπληρώνονται χωρίς τη δυνατότητα επεξεργασίας από τον φορολογούμενο.

Από την προσεχή Δευτέρα θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων το εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα.