Καθαρά κέρδη ύψους 809 εκατ. ευρώ κατά το έτος 2013, ανακοίνωσε σήμερα ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας, σε σχέση με σημαντικές ζημίες ύψους 2,1 δισ. ευρώ το 2012.

Σε αυτό το επίτευγμα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, συνετέλεσε η βελτίωση του εγχώριου οικονομικού κλίματος, επιτρέποντας τη μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλειών, ο αντιλογισμός απομειώσεων του έτους 2012 που αφορούσαν απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο και η εξάλειψη των υψηλών διαπραγματευτικών ζημιών του προηγούμενου έτους.

Ιδιαίτερα θετική στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων ήταν η συμβολή της Finansbank, με κέρδη 439 εκατ. ευρώ, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά της Τουρκίας κατά το β΄ εξάμηνο του έτους, ενώ οι θυγατρικές της ΝΑ Ευρώπης συνέβαλαν με κέρδη 32 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 65 εκατ. ευρώ το 2012. Σε επίπεδο δ' τριμήνου, ο Όμιλος σημείωσε καθαρά κέρδη ύψους 547 εκατ. ευρώ.

Για την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, η επιβράδυνση στις νέες επισφάλειες ενισχύεται, ενώ αντιστροφή της τάσης σημειώθηκε κατά το δ' τρίμηνο του 2013 και στη ΝΑ Ευρώπη, όπου σημειώθηκαν επανεισπράξεις ύψους 47 εκατ. ευρώ.