Μειώσεις στα πρόστιμα της Εφορίας, αλλαγές στον φόρο υπεραξίας για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, αύξηση του ακατάσχετου για μισθούς και συντάξεις και συμψηφισμό χρεών από όλο τον δημόσιο τομέα προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να καταθέσει το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή τις επόμενες μέρες, μετά το πράσινο φως από την τρόικα.

Οι εκπρόσωποι των δανειστών δέχθηκαν τη μείωση έως και 80% των προστίμων για την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων και μη έκδοση αποδείξεων, την αύξηση του ακατάσχετου ποσού στα 1.500 ευρώ για μισθούς και συντάξεις και την αποσύνδεση της υποβολής δήλωσης ΦΠΑ από την πληρωμή του φόρου.

Ειδικότερα, στο πολυνομοσχέδιο θα συμπεριληφθούν οι νέες ευνοϊκότερες διατάξεις που θα προβλέπουν:

1. Πρόστιμα

• Μειώνεται στα 250 ευρώ από 1.000 ευρώ το πρόστιμο που προβλέπεται για τους επιτηδευματίες και τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
• Μειώνεται στα 500 ευρώ από 2.500 ευρώ το πρόστιμο που επιβάλλεται σε όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία.
• Για τις αποδείξεις που δεν εκδίδονται, θα καθιερωθεί πλαφόν στο ύψος του προστίμου, το οποίο θα οριστεί στις 30.000 ευρώ.

2. Συμψηφισμοί χρεών

Παρέχεται δυνατότητα συμψηφισμού απαιτήσεων των πολιτών από όλο τον δημόσιο τομέα με οφειλές τους προς όλο τον δημόσιο τομέα. Αυτό σημαίνει ότι θα συμψηφίζονται πάσης φύσεως απαιτήσεις φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων από υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και δήμους με οφειλές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

3. Κατασχέσεις

Αυξάνεται το ακατάσχετο όριο μισθών και συντάξεων από τα 1.000 στα 1.500€ τον μήνα, ενώ καταργούνται οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων για οφειλές προς το Δημόσιο μέχρι 500 ευρώ.

Τι γίνεται με τον φόρο υπεραξίας

Για το φόρο υπεραξίας 15% στις πωλήσεις ακινήτων δεν έχει επέλθει ακόμα πλήρης συμφωνία με την τρόικα για τον τρόπο εφαρμογής του, ωστόσο μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι βελτιώσεις στον φόρο υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει μέχρι στιγμής στα εξής σημεία:

1. Την εξαίρεση από τον φόρο των ακινήτων που αποκτήθηκαν πριν το 1994. Δηλαδή το κριτήριο για την επιβολή ή μη του φόρου υπεραξίας δεν θα είναι η περίοδος κατοχής του ακινήτου, αλλά εάν αποκτήθηκε πριν ή μετά το 1994.

2. Ο φόρος υπεραξίας να υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές τιμές πώλησης που αναγράφονται στα συμβόλαια και όχι με βάση τις πολύ υψηλότερες αντικειμενικές τιμές.