​Μπακαλιάρο σκορδαλιά και αμοιβή ….. κανονικά θα απολαύσουν φέτος οι εργαζόμενοι την 25η Μαρτίου, η οποία εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική αργία, όπου απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική δραστηριότητα καθώς βέβαια και η απασχόληση των μισθωτών, εκτός από εκείνες τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν την Κυριακή.

Όσοι λοιπόν οργανώνετε τετραήμερο ταξιδάκι, καλό θα είναι να ξέρετε ότι εκτός από τον αίθριο καιρό θα έχετε σύμμαχο και το Νόμο, καθώς εάν λείψετε μόνο την προηγούμενη ημέρα της αργίας, δεν χάνετε το μεροκάματο της 25ης Μαρτίου! Αντιθέτως, όσοι έχετε προγραμματισμένο ρεπό την ημέρα της αργίας, είστε ολίγον τι γκαντέμηδες καθώς δεν μεταφέρεται σε άλλη ημέρα.

Πιο συγκεκριμένα, η 25η Μαρτίου είναι μία από τις έξι υποχρεωτικές εξαιρέσιμες ημέρες του έτους και εξομοιώνεται πλήρως προς Κυριακή. Επομένως οι μισθωτοί (δηλαδή όλοι οι εργαζόμενοι) που εργάζονται με 5θήμερο, θα εργαστούν από την Δευτέρα 24/3 μέχρι και την Παρασκευή 28/3, και το Σαββάτο 29/3 θα δουλέψουν αν εργάζονται 6ήμερο, χωρίς περικοπές των αποδοχών τους.

Στην περίπτωση που ένας μισθωτός απουσιάσει αδικαιολόγητα από την εργασία του, μια ημέρα πριν ή μετά την αργία, στερείται το δικαίωμα να ζητήσει αμοιβή για την ημέρα αυτή (25/3).

Αναλυτικότερα, ισχύουν τα εξής:

Επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν

Εάν δεν λειτουργήσει η επιχείρηση καταβάλλεται στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση. Στους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται τίποτα πέραν του μηνιαίου μισθού.

Επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν

Για τους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή εάν αμείβονται με ημερομίσθιο, θα πρέπει να πάρουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Εάν αμείβονται με μισθό,

α) οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και αργίες δικαιούνται μόνο προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν και όχι άλλη αμοιβή, διότι η αμοιβή για την αργία περιλαμβάνεται στο μηνιαίο μισθό, και

β) αν οι μισθωτοί απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και τις αργίες δικαιούνται να λάβουν το 1/25 καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.