Σε συμψηφισμό οφειλών από το πρώτο ευρώ προχωρά η εφορία.

Με απόφαση του γ.γ. Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, ορίζεται πως πλέον θα γίνεται αυτόματος συμψηφισμός επιστροφών φόρου για τυχόν απαιτήσεις του Δημοσίου ακόμη και ποσά έως 1.500 ευρώ (μέχρι σήμερα ίσχυει για ποσά άνω των 1.500 ευρώ).

Παράλληλα, δόθηκε λύση και για το θέμα της ��κδοσης φορολογικής ενημερότητας, μετά από εκατοντάδες αιτήματα από ανέργους και ανθρώπους με μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που δεν είχαν να αποπληρώσουν ούτε τα 20-30 ευρώ για να λάβουν φορολογική ενημερότητα και να εισπράξουν επιστροφή φόρου ή διάφορα επιδόματα,

Η φορολογική ενημερότητα θα χορηγείται για οφειλές έως 30 ευρώ, ενώ γίνονται ελαστικότεροι οι όροι χορήγησης της για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 5.000 και έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση.