Μια δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες με οικονομικές δυσχέρειες θα δίνει η νέα στρατηγική που σχεδιάζει η ΕΕ.

Με γνώμονα τις 200.000 επιχειρήσεις σε όλη την ΕΕ που κάθε χρόνο αντιμετωπίζουν το φάσμα της πτώχευσης, οδηγώντας σε αυτή την περίπτωση 1,7 εκ. άτομα στην ανεργία, η Ευρώπη τάσσεται υπέρ της λήψης μέτρων για τις επιχειρήσεις με δυσχέρειες ώστε να προχωρούν έγκαιρα σε αναδιάρθρωση και να παραμένουν σε λειτουργία.

Όπως εκτιμάται, η αναθεώρηση των εθνικών μέτρων περί αφερεγγυότητας όχι μόνο θα προστατεύει τις βιώσιμες επιχειρήσεις και θα διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας, αλλά ταυτόχρονα θα μειώνει τους κινδύνους για τους επενδυτές, θα διευκολύνει τις διασυνοριακές επενδύσεις και θα βελτιώσει τις δυνατότητες ανάκτησης οφειλών για τους πιστωτές.

Τα μέτρα που συνιστά η ΕΕ για ένα συνεκτικότερο σύστημα αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων είναι:

• διευκόλυνση των επιχειρήσεων ώστε να προβαίνουν σε αναδιάρθρωση προτού κινηθεί οποιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας ή δικαστική διαδικασία

διάστημα χάριτος έως και 4 μηνών στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ώστε να καταρτίζουν σχέδια αναδιάρθρωσης προτού ξεκινήσουν οι πιστωτές διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης

παραγραφή των χρεών των επιχειρηματιών εντός 3 ετών μετά την πτώχευση.