Το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό αποπληθωρισμού στην ΕΕ εμφανίζει η Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η χώρα μας εμφάνισε στοιχεία αποπληθωρισμού -0,9% τον φετινό Φεβρουάριο, ποσοστό ��ου είναι το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό, μετά τη Βουλγαρία (-2,1%) και την Κύπρο (-1,3%).

Στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός μειώθηκε από 0,8% τον Ιανουάριο σε 0,7% το Φεβρουάριο, ενώ πριν από ένα χρόνο ήταν στο 1,8%, ενώ στην ΕΕ πληθωρισμός μειώθηκε από 0,9% σε 0,8% την ίδια περίοδο, ενώ πριν από ένα χρόνο ήταν 2%.