​Ένα «κρυφό» και έμμεσο επιπλέον κ��στος στις ασφαλίσεις που ισχύει για τις δηλώσεις εισοδήματος του 2013 θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους όσοι έχουν πραγματοποιήσει ή σκέφτονται να πραγματοποιήσουν ασφάλεια ζωής. Ο λόγος για την κατάργηση των φοροαπαλλαγών από τις δαπάνες ασφαλίστρων ζωής, που έφεραν οι νόμοι 4110/2013 και 4172/2013.

Ειδικότερα, βάσει του νέου νόμου που θα ισχύσει για τις δηλώσεις του 2014 (δηλαδή για το εισοδήματα του 2013) και έπειτα, καταργήθηκαν σχεδόν όλες οι εκπτώσεις φόρου εισοδήματος που ίσχυαν έως τώρα (εκτός από ιατρικές δαπάνες και δωρεές), μεταξύ των οποίων και αυτή που αφορούσε τις δαπάνες για ασφάλιστρα ζωής. Η ρύθμιση αυτή, όπως είναι φυσικό, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την μεριά των ασφαλιστικών εταιρειών που κάνουν λόγο για κυβερνητικά «αντικίνητρα» στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης.

Μέχρι και τις περσινές δηλώσεις (εισοδήματα 2012) ίσχυε έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος ίση με ποσοστό 10% επί των δαπανών για ασφάλιστρα. Το ανώτατο όριο των δαπανών επί των οποίων υπολογιζόταν η μείωση έφτανε τα 1.200 ευρώ για άγαμο ή τα 2.400 ευρώ για οικογένεια. Δηλαδή, το επιπλέον κόστος της ασφάλειας ζωής το 2014 σε σχέση με το 2013 από φορολογική σκοπιά μπορεί να φτάσει και τα 120 ευρώ για τους άγαμους ή τα 240 ευρώ για οικογένειες!

Επιπλέον, από 1/1/2014, βάσει όσων προβλέπει ο νόμος 4172/2013, από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται μεταξύ άλλων και τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων και τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο.