«Σκληρές» ήταν οι επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας στο πιο αδύναμο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού, διαπιστώνει έκθεση του ΔΝΤ με τίτλο «Δημοσιονομική πολιτική και εισοδηματική ανισότητα».

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, στην Ελλάδα, το φτωχότερο 10% του πληθυσμού υπέστη ισχυρό πλήγμα από τη μείωση του αφορολόγητου ορίου από τις 12.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ, ενώ τονίζει πως οι μειώσεις στους μισθούς του δημοσίου τομέα ήταν σημαντικές τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις Λετονία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Ισπανία.

dnt2.jpg

Στην Ελλάδα το διαθέσιμο εισόδημα του πιο φτωχού 10% μειώθηκε πάνω από 15%, όταν στην Πορτογαλία και στην Ισπανία υποχώρησε λίγο πάνω από 5% και στην Ιταλία αρκετά κάτω από 5%. Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, οι αυξήσεις στον φόρο εισοδήματος έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα της Ελλάδας.

Το ΔΝΤ στην έκθεσή του αναφέρει πως η συνολική προοδευτικότητα της δέσμης μέτρων εξυγίανσης στην Ελλάδα, αποδίδεται στην προοδευτική μείωση των μισθών του δημοσίου, των συντάξεων, και στη φορολόγηση των εισοδημάτων. «Οι μισθοί του δημοσίου τομέα περιορίστηκαν, μειώθηκαν ειδικά επιδόματα για τους δημοσίους υπαλλήλους και καταργήθηκε ο 13ος και 14ος μισθός στους υψηλά αμειβόμενους».