Κάθε τρίμηνο και όχι κάθε μήνα θα υποβάλλονται ειδικά για φέτος οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών. Αυτό αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης μετά από αίτημα φοροτεχνικών και λογιστών για παροχή περιόδου προσαρμογής στο νέο μέτρο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι θέμα χρόνου να εκδοθεί και η σχετική απόφαση.

Οι τριμηνιαίες συγκεντρωτικές θα ισχύσουν μόνο για φέτος ενώ από το 2015 το μέτρο θα εφαρμοστεί κανονικά... με το μήνα. Οι πρώτες συγκεντρωτικές του 2014 θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Μαΐου, ενώ οι επόμενες έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την πάροδο του τριμήνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ειδική εφαρμογή στην οποία θα αποστέλλονται σε τριμηνιαία βάση τα στοιχεία είναι ήδη ανοιχτή στη ΓΓΠΣ.

Υπόχρεοι, σε υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων είναι κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.

Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ, χωρίς να είναι εγκατεστημένοι στ��ν Ελλάδα, αλλά πραγματοποιούν εισαγωγές στη χώρα με αναστολή καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ.

Ειδικά για τους αγρότες το υπουργείο Οικονομικών έχει ανακοινώσει ότι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις εξόδων θα υποβάλλονται μια φορά το χρόνο και εσόδων, όποτε υπάρχουν έσοδα.

Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις, θα πρέπει να αποτυπώνονται ο ΑΦΜ του πελάτη ή του προμηθευτή, το πλήθος των στοιχείων που έχουν εκδοθεί ή ληφθεί, η αξία της συναλλαγής προ ΦΠΑ και ξεχωριστά ο ΦΠΑ που επιβαρύνει τη συναλλαγή. Έτσι, το πρώτο που θα μπορεί να δει απευθείας η ΓΓΔΕ είναι αν ο ΦΠΑ έχει αποδοθεί.

Παράλληλα, θα συμπληρώνεται από τον υπόχρεο και ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος (μόνο για τους προμηθευτές) είναι επίσης υποχρεωμένος να υποβάλλει συγκεντρωτικές καταστάσεις, ώστε να εντοπίζονται με ευκολία όσοι δεν υποβάλλουν τις καταστάσεις, ενώ έχουν υποχρέωση.