Διαχειρίσιμες φαίνονται οι κεφαλαιακές ανάγκες των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών ακόμα και υπό το δυσμενές σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδας, δεδομένων των διεθνών μηχανισμών στήριξης και της ικανότητας των πιο ισχυρών ιδρυμάτων να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου από την αγορά, αναφέρει σε έκθεσή της η Fitch.

Υπενθυμίζεται ότι για το ίδιο ζήτημα είχε υπάρξει εμπλοκή με την τρόικα το προηγούμενο διάστημα, καθώς οι εκπρόσωποι των δανειστών υποστήριζαν το αντίθετο.

Ο διεθνής οίκος σημειώνει πως οι ελληνικές τράπεζες θα αντιμετωπίσουν τα κεφαλαιακά κενά που προκύπτουν από τις ασκήσεις αντοχής χωρίς "bail-in" του χρέους υψηλής εξασφάλισης (senior).

Η Fitch εκτιμά πως μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου γύρου ανακεφαλαιοποιήσεων, τα πανευρωπαϊκά stress tests που θα διεξαχθούν αργότερα το 2014 δεν θα αποκαλύψουν σημαντικές επιπρόσθετες κεφαλαιακές ελλείψεις για τις ελληνικές τράπεζες, εκτός και αν τα υποδείγματα περιλαμβάνουν πρόβλεψη για παρατεταμένη ελληνική ύφεση.

Παράλληλα, τονίζει πως οι ασκήσεις αντοχής της Τράπεζας της Ελλάδος περιελάμβαναν ένα περιεκτικό έλεγχο της ποιότητας των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών από μια ανεξάρτητη οντότητα. Οι εκτιμήσεις για τις αναμενόμενες απώλειες και την πτώ��η στην τιμή των κατοικιών ήταν σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις της Fitch, αναφέρει στην έκθεση του ο διεθνής οίκος.