​Αύξηση κατέγραψαν τον Ιανουάριο 2014 σε μηναία βάση οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς ιδιώτες. Πιο συγκεκριμένα ανήλθαν στα 4,35 δισ. ευρώ, έναντι 4,1 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο 2013.

Τα χρέη των υπουργείων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων ανήλθαν σε 234 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο, έναντι 232 εκατ. ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου 2013. Τα λοιπά νομικά πρόσωπα μείωσαν τα χρέη τους στα 204 εκατ. ευρώ, από 248 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο. Μείωση κατέγραψαν και οι οφειλές της τοπικής αυτοδιοίκησης που περιορίστηκαν στα 326 εκατ. ευρώ , από 431 εκατ. ευρώ ένα μήνα πριν.

Στο σκέλος των χρεών των ασφαλιστικών ταμείων καταγράφηκε αύξηση των οφειλών στα 2,8 δισ. ευρώ, έναντι 2,54 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο. Αύξηση κατεγράφη στα χρέη του ΕΟΠΠΥ που από 1,55 δισ. ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου αυξήθηκαν στα 1,75 δισ. ευρώ. Αύξηση κατέγραψαν και οι οφειλές των νοσοκομείων που ανήλθαν σε 790 εκατ. ευρώ, από 687 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο 2013.