Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τις αποδείξεις που πρέπει να συγκεντρώσουν οι φορολογούμενοι το 2014 προκειμένου να αποφύγουν τα πρόστιμα και να αξιοποιήσουν πλήρως την έκπτωση φόρου που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.

Με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων, φορολογούνται εκτός από τους μισθούς και τις συντάξεις, και τα εισοδήματα από «μπλοκάκια» που πληρούν τις προϋποθέσεις για να φορολογηθούν ως εισοδήματα από μισθωτή απασχόληση. Τα εισοδήματα από ακίνητα και τα εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα, δεν φορολογούνται με βάση την κλίμακα.

Σύμφωνα με την απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη, ο φορολογούμενος απαιτείται να προσκομίσει αποδείξεις σε ποσοστό 10% του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος. Το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζονται γίνεται αποδεκτό μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση, λογίζεται συνολικά και για τους δύο συζύγους και επιμερίζεται μεταξύ τους ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο, σύμφωνα με την κλίμακα, ατομικό εισόδημα.

Στην περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων αγορών, η θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με ανώτατο όριο τις 10.500 ευρώ και του π��σού αποδείξεων, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22% και το ποσό που προκύπτει προσαυξάνει το φόρο.

Οι αποδείξεις που προσκομίζονται πρέπει να αφορούν αγορές αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιεί ο ίδιος ο φορολογούμενος, η σύζυγος του ή τα τέκνα που τον βαρύνουν και περιλαμβάνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

apodeixeiss.jpg

Ποιοι εξαιρούνται

Όσον αφορά στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση προσκόμισης αποδείξεων, η απόφαση είναι σαφής: «Εξαιρούνται της υποχρέωσης προσκόμισης αποδείξεων οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι στρατιωτικοί, που υπηρετούν στην αλλοδαπή, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικά καταστήματα και οι φυλακισμένοι».
Μπέρδεμα με τους παντρεμένους
Άγνωστο παραμένει τι ακριβώς θα ισχύει για τους παντρεμένους. Αν και είναι ξεκάθαρο τι θα πρέπει να κάνουν τα παντρεμένα ζευγάρια που δηλώνουν και οι δύο μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες ή συνταξιούχοι, δεν διευκρινίζεται πώς θα γίνει ο επιμερισμός των αποδείξεων στις περιπτώσεις που ο ένας εκ των δύο φορολογουμένων, είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή εισοδηματίας.