Μέχρι τις 28 Μαρτίου θα πρέπει να αποσταλούν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, οι βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις.

Για τις φορολογικές δηλώσεις του 2014, οι κωδικοί των εισοδημάτων που προέρχονται από τις βεβαιώσεις προσυμπληρώνονται, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας από τον φορολογούμενο.

Σε περίπτωση απουσίας ηλεκτρονικής πληροφόρησης από τον εργοδότη ή τον αρμόδιο φορέα, η υποβολή της δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. έτους 2014 των αντισυμβαλλομένων (υπαλλήλων, συνταξιούχων, προμηθευτών υπηρεσιών κτλ.) θα είναι δυσχερής μέχρι την αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από τους υπόχρεους» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο καλεί επίσης τους υπόχρεους να υποβάλουν εμπρόθεσμα τις βεβαιώσεις, «ώστε αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία ή καθυστέρηση στις δηλώσεις ΦΕΦΠ των φορολογουμένων».