Το μέγεθος του προβλήματος με τα λήξιπρόθεσμα χρέη αποκαλύπτουν τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που δείχνουν ότι 1 στους 4 Έλληνες χρωστά στην εφορία!

Ειδικότερα, έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 2,6 εκ. φορολογούμενοι, εκ των οποίων σε ρύθμιση έχουν υπαχθεί μόλις 92.323!

Την ίδια ώρα, τα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν ενταχθεί έως τώρα στις ρυθμίσεις φθάνουν το 1,5 δισ. ευρώ, ενώ σε σύνολο οφειλών 62,5 δισ. ευρώ προς το Δημόσιο, έχουν εισπραχθεί μόλις 304,7 εκ. ευρώ!

Όσον αφορά τα νέα «φέσια», αυτά δηλαδή που γεννήθηκαν μετά την 1/1/2013, ανέρχονται σε 10 δισ. ευρώ.