Ποδαρικό με αρνητικό πρόσημο για πρώτη φορά την τελευταία 4ετία έκαναν το 2014 οι ελληνικές εξαγωγές, καθώς συνεχίστηκαν οι πιέσεις στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας, οι οποίες είχαν οδηγήσει και σε οριακά χαμηλότερα επίπεδα (-0,2%) τη συνολική αξία των εξαγωγών και για το 2013. Ωστόσο, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός του περιορισμού της έντασης των πιέσεων, όπως επίσης και οι πρώτες εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών για τη φετινή χρονιά.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), στις εκτιμήσεις μηνός της ΕΛΣΤΑΤ, τον περασμένο Ιανουάριο η συνολική αξία των εξαγωγών μειώθηκε κατά 4,3% (στα 2,12 δις ευρώ, έναντι 2,22 δις ευρώ του Ιανουαρίου του 2013).

Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει συνολική αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 4,6% μέχρι το τέλος ��ου χρόνου, ενώ ακόμη πιο ενθαρρυντικές είναι οι εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, που κάνει λόγο για αύξηση της τάξης του 6,6%. Η αναγωγή του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, επί των συγκεκριμένων εκτιμήσεων δείχνει ότι οι εξαγωγές προϊόντων αναμένεται να αυξηθούν κατά 2-3%, σε επίπεδο έτους.