Στη δημοσίευση Προκήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμ��ύ, που αφορά στην εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας για το Έργο «Eastern Mediterranean Pipeline» προχωρά άμεσα η Δημόσια επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ).

Το έργο είναι βασική προτεραιότητα του υπουργείου Περιβάλλοντος και όπως διευκρίνησε ο Γιάννης Μανιάτης αποτελεί «ένα ακόμη βήμα για να καταστεί η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου της Ευρώπης για το αέριο της Κασπίας, της Μέσης Ανατολής και της ΝΑ Μεσογείου».

Όπως πρόσθεσε ο υπουργός Περιβάλλοντος, «η ελληνική οικονομία και ο Έλληνας καταναλωτής θα απολαμβάνουν ακόμη χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, ενώ η χώρα θα έχει αναβαθμισμένο και ισχυρό ρόλο στο διεθνές ενεργειακό γίγνεσθαι».

H μελέτη σκοπιμότητας του έργου θα παράσχει αναλυτικότερα τεχνικά στοιχεία, αναφορικά με την κατασκευή και λειτουργία του, καθώς και τις απαραίτητες οικονομικές και εμπορικές εκτιμήσεις σε σχέση με τη βιωσιμότητά του, με τη συνολική δαπάνη να καλύπτεται από τη ΔΕΠΑ.