Λιγότερο από 1 στους 6 άνεργους των μητρώων του ΟΑΕΔ παίρνει επίδομα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού.

Ειδικότερα, τον Ιανουάριο οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ανήλθαν σε 1.062.509 (1.025.954 τον Ιανουάριο του 2013), εκ των οποίων επιδοτούνται μόλις 174.178 άτομα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το σύνολο των ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας για τον μήνα Ιανουάριο 2014 ανήλθε σε 854.659 άτομα, εκ των οποίων οι 423.025 (ποσοστό 49,50%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και οι 431.634 (ποσοστό 50,50%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.