Με αξιοσημείωτα μικρότερο επιτόκιο δανείστηκε ο ΟΔΔΗΧ από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας.

Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε το ποσό των 1,138 δισ. ευρώ και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,60% από 4% στην προηγούμενη δημοπρασία,

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,31 φορές.