Σε ρύθμιση για τις τρέχουσες και ��αθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, προς όλους τους οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης που οφείλονται από όλες τις επιχειρήσεις, τους εργοδότες ή τους ασφαλισμένους, που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στη Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας-Ιθάκης που επλήγη από τη σεισμική δόνηση στις 26 Ιανουαρίου 2014 προχωρά το ΙΚΑ.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η αναστολή καταβολής των τρεχουσών εισφορών για έξι μήνες αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η σεισμική δόνηση, είτε για εργοδότες που έχουν ήδη ρυθμίσει με τις ισχύουσες διατάξεις, είτε για εργοδότες που πρόκειται να υπαχθούν στην ρύθμιση που αφορά πληγείσες περιοχές από φυσικές καταστροφές.

Επίσης, αναστέλλονται για έξι μήνες όλες οι καταβολές των απαιτητών δόσεων των ρυθμίσεων που διενεργήθηκαν είτε με ευνοϊκούς νόμους είτε με πάγιες διατάξεις, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η σεισμική δόνηση.