Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα το 2012 – 2013, παρατηρεί σε έρευνά του που παρουσίασε σήμερα ο ΙΟΒΕ.

Όπως επισημαίνει, τις δυνάμεις τους στον επιχειρηματικό στίβο δοκιμάζουν πάνω από 160.000 νέοι (25 - 34 ετών), ενώ περίπου 450.000 άτομα βρίσκονταν σε φάση εκκίνησης επιχειρηματικής δραστηριότητας το 2012.

«Περισσότερα άτομα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια διαπιστώνουν ότι υπάρχουν επιχειρηματικές ευκαιρίες γύρω τους», αναφέρει ο ΙΟΒΕ ενώ προσθέτει πως «παραμένει έντονη η κυριαρχία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων να υστερεί σημαντικά (σχεδόν κατά το ήμισυ) έναντι της ανδρικής.

Ωστόσο, σε αρκετούς ποιοτικούς δείκτες (όπως βαθμός εξωστρέφειας, χρήση νέων τεχνολογιών) οι Ελληνίδες φαίνεται ότι καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις από τους Έλληνες επιχειρηματίες.