Ακριβότερο σε σύγκριση με άλλες χώρες παραμένει το πραγματικό καλάθι της νοικοκυράς στην Ελλάδα.

Κάνοντας αναφορά στην τετραμηνιαία έκθεση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), που δείχνει ότι το καλάθι με τα βασικά προϊόντα στην Ελλάδα είναι σημαντικά φθηνότερο σε σχέση με άλλες χώρες, η ΕΣΕΕ παρατηρεί ότι τα συμπεράσματα είναι παραπλανητικά καθώς οι μισθοί έχουν πάρει… την κάτω βόλτα.

«Μόνο εάν τα στοιχεία αυτά συνεξεταστούν με το επίπεδο των μισθών στην Ελλάδα, σε σύγκριση πάντοτε με τις υπόλοιπες υπό μελέτη χώρες, μπορεί να περιγραφεί και το κυριότερο να ερμηνευθεί ασφαλέστερα το καλάθι της νοικοκυράς» τονίζει η ΕΣΕΕ, εξηγώντας ότι αυτό που έχει σημασία είναι η μέση τιμή του καλαθιού συγκριτικά με τον αντίστοιχο μισθό σε κάθε χώρα.

Συγκρίνοντας, μάλιστα, τα στοιχεία με βάση τον κατώτατο και τον μέσο μισθό στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, η ΕΣΕΕ υπογραμμίζει ότι το καλάθι της νοικοκυράς στην Ελλάδα είναι το ακριβότερο!


Δείτε τους σχετικούς πίνακες:

Τιμές με ΦΠΑ

Τιμές χωρίς ΦΠΑ

Διαφορά με Ελλάδα με ΦΠΑ

Διαφορά με Ελλάδα χωρίς ΦΠΑ

Ελλάδα

38,93

33,54

Ισπα��ία

39,03

35,49

0,26%

5,84%

Γαλλία

48,64

44,39

24,95%

32,36%

Ηνωμένο Βασίλειο

50,78

47,08

30,45%

40,37%

Κατώτατος μισθός (Ιαν. 2014) Σε ευρώ

Μειωμένος Συντελ. ΦΠΑ (βασικά τρόφιμα)

Ποσοστό κατώτατου μισθού που απαιτείται για αγορά ενός καλαθιού με ΦΠΑ

Ποσοστό κατώτατου μισθού που απαιτείται για αγορά ενός καλαθιού χωρίς ΦΠΑ

Ελλάδα*

684 (586)*

13,0%

5,69% (6,64%)*

4,90% (5,72)*

Ισπανία

753

4,0%

5,18%

4,71%

Γαλλία

1.445

5,5%

3,37%

3,07%

Ηνωμένο Βασίλειο

1.217

0,0%

4,17%

3,87%

*: Η Eurostat καταγράφει ως κατώτατο μισθό στην Ελλάδα τα 684 ευρώ. Ο μισθός αυτός προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τα 586 του κατώτατου μισθού επί 14 μήνες και διαιρώντας με 12. Αντίστοιχη μεθοδολογία χρησιμοποιείται και για τις υπόλοιπες χώρες.


Μέσος μισθός (Ιαν. 2014) Σε ευρώ

Ποσοστό μέσου ακαθ. μισθού που απαιτείται για αγορά ενός καλαθιού με ΦΠΑ

Ποσοστό μέσου ακαθ. μισθού που απαιτείται για αγορά ενός καλαθιού χωρίς ΦΠΑ


Ελλάδα

818

4,76%

4,10%


Ισπανία

2.019

1,93%

1,76%


Γαλλία

2.651

1,83%

1,67%


Ηνωμένο Βασίλειο

2.504

2,03%

1,88%

Πόσο χαμηλότερα βρίσκεται η Ελλάδα συγκριτικά με

Τιμές καλαθιού με ΦΠΑ

Τιμές καλαθιού χωρίς ΦΠΑ

Κατώτατο μισθό

Μέσο μισθό

Ισπανία

-0,26%

-5,49%

-9,16%

-59,48%

Γαλλία

-19,96%

-24,44%

-52,66%

-69,14%

Ηνωμένο Βασίλειο

-23,34%

-28,76%

-43,80%

-67,33%