Ούτε χαρταετό, ούτε τη σκούφια τους θα πετάξουν χιλιάδες Έλληνες φέτος την Καθαρά Δευτέρα, καθώς η συγκεκριμένη ημέρα, σε αντίθεση με αυτά που ίσχυαν παλιά, στη μετά μνημονιών εποχή όχι μόνο δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές (υποχρεωτικές αργίες) αλλά και όσοι εργαστούν την συγκεκριμένη ημέρα δεν δικαιούνται προσαύξηση στο ημερομίσθιό τους και θα λάβουν μόνο τις συνήθεις καταβαλλόμενες αποδοχές τους.

Την Καθαρά Δευτέρα είναι νόμιμη και ελεύθερη η λειτουργία των επιχειρήσεων και κατ επέκταση και η απασχόληση των εργαζομένων , ενώ προβλέπονται εξαιρέσεις κατόπιν συγκεκριμένων προϋποθέσεων.

Επομένως η Καθαρή Δευτέρα είναι εργάσιμη ημέρα γι�� τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και η λειτουργία των καταστημάτων κατά την ημέρα αυτή είναι ελεύθερη, εάν και εφόσον επιθυμεί η επιχείρηση οι υπάλληλοι της να φάνε λαγάνες και ταραμά… στη δουλειά!

Σύμφωνα με την οδηγία της ΕΣΕΕ που ισχύει από το 2012,εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας επιχείρησης ή ατομική σύμβαση εργασίας, ή Υπουργικές αποφάσεις ή Διατάγματα που καθιερώνουν την Καθαρά Δευτέρα ως αργία σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, ή υπάρχει επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, να θεωρείται η ημέρα αυτή ως αργία.

Δεδομένου ότι, ειδικότερα στην περιφέρεια, υπάρχουν μικρά και μεσαία σούπερ μάρκετ ενταγμένα στην δύναμη των Εμπορικών Συλλόγων, η Καθαρά Δευτέρα (βάσει του άρθρου 5 της από 7-9-2006 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις) καθιερώθηκε ως υποχρεωτική αργία για τους εργαζόμενους στα Σούπερ Μάρκετ.

Εξαιρούνται τα Σούπερ Μάρκετ που βρίσκονται σε Δήμους κάτω των 7.000 κατοίκων, όπου η αργία καθιερώνεται ως προαιρετική. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργήσουν, οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν το ημερομίσθιό τους με προσαύξηση 75%.

Παρ' όλα αυτά, όλοι οι Εμπορικοί Σύλλογοι της χώρας προτείνουν τα τοπικά καταστήματα να παραμείνουν κλειστά την ημέρα της Καθαρής Δευτέρας .