​Νομοσχέδιο για την αυστηροποίηση του πλαισίου των κρατικών εγγυήσεων προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χ. Σταίκούρας από το βήμα της βουλής, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι «έχει συνταχθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες σχετικό Σχέδιο Νόμου, το οποίο, δίχως να υπονομεύει τον κοινωνικό/αναπτυξιακό ρόλο, που το Κράτος οφείλει να επιτελεί με την πολιτική εγγυήσεων, αυστηροποιεί τις ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις παροχής εγγύησης, θέτοντας δικλείδες προς ελαχιστοποίηση, στο μέτρο του εφικτού, των δημοσιονομικών κινδύνων και προς τη διασφάλιση της συμβατότητας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία».

Ακόμη ο κ. Σταϊκούρας, στο πλαίσιο της απάντησής του σε επίκαιρη ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι οι κρατικές εγγυήσεις από την 1/1/2012 ανέρχονται στο 1,7 δισ. ευρώ και κατέθεσε αναλυτικά στοιχεία για τις καταπτώσεις ανά έτος.

«Πρόκειται, κυρίως, είτε για δανειοδοτήσεις από την ΕΤΕπ, είτε για περιπτώσεις για τις οποίες έχει ληφθεί ειδική εξαίρεση, όπως π.χ. η ΔΕΗ και η ΔΕΠΑ, προκειμένου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην ελληνική αγορά ενέργειας, ή για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις έκτακτων φυσικών καταστροφών» πρόσθεσε ο κ.Σταϊκούρας.

Όσον αφορά στις καταπτώσεις εγγυήσεων, τα δεδομένα έχουν συνοπτικά ως εξής:

Για το 2010:

§ Σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 852 εκατ. ευρώ.

§ Σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 122 εκατ. ευρώ.

Για το 2011:

§ Σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 1,25 δισ. ευρώ.

§ Σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 193 εκατ. ευρώ.

Για το 2012:

§ Σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 678 εκατ. ευρώ.

§ Σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 117 εκατ. ευρώ.

Για το 2013:

§ Σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 512 εκατ. ευρώ.

§ Σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 356 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο όπως υπογράμμισε ο κ. Σταϊκούρας, «η παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, δεν ενέχει μόνο τον κίνδυνο της κατάπτωσης και, συνεπώς, της επιβάρυνσης του Δημοσίου. Από την παροχή της εγγύησης του Δημοσίου προκύπτουν και έσοδα για τα δημόσια ταμεία. Όπως συνέβη με την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες, στο πλαίσιο του Ν. 3723/2008, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα της οικονομίας. Η εγγύηση αυτή παρασχέθηκε έναντι προμήθειας, η οποία αποτελεί έσοδο του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, για το έτος 2013 έχει εισπραχθεί το συνολικό ποσό των 580 εκατ. ευρώ».