Βουτιά της τάξεως του 11% έκανε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το 2013, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ειδικότερα, το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2013 διαμορφώθηκε στα 19,3 δισ. ευρώ, έναντι 21,7 δισ. ευρώ το 2012.

Η συ��ολική αξία των εισαγωγών για το 2013 διαμορφώθηκε στο ποσό των 46,8 δισ. ευρώ (έναντι 49,3 δισ. ευρώ το 2012), ενώ η αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε στα 27,5 δισ. ευρώ (έναντι 27,5 δισ. ευρώ το 2012).

Όσον αφορά τον Δεκέμβριο του 2013, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε σε 1,4 δισ. ευρώ έναντι 1,42 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2012.