Στα 939 ευρώ, δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο από τον βασικό μισθό, ανέρχεται το μέσο εισόδημα από συντάξεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Ήλιος» που παρουσίασε ο Γιάννης Βρούτσης σήμερα, ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.647.673, ενώ ο αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε 4.437.245.

Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις το μήνα Φεβρουάριο ανέρχεται σε 2.294.546.065,60 εκ. ευρώ.

Όσον αφορά τα προνοιακά επιδόματα, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 162.552, ενώ ο αριθμός των καταβαλλόμενων επιδομάτων ανέρχεται σε 171.198. Η συνολική μηνιαία δαπάνη για επιδόματα το μήνα Φεβρουάριο ανέρχεται σε 54.865.380 εκ. ευρώ.

Τέλος, οι έλεγχοι έβγαλαν ακόμη 932... λαβράκια αφού σε τόσες περιπτώσεις διαπιστώθηκε καταβολή επιδομάτων σε νεκρούς.