​Ο δρόμος προς τις Ευρωεκλογές αλλά και τις καλοκαιρινές διακοπές, για όσους θα έχουν φέτος τέτοια δυνατότητα, ανεξάρτητα από τα υλικά που είναι στρωμένος, περνά από την Εφορία.

Οι σχεδόν έξι εκατομμύρια φορολογούμενοι που είναι υπόχρεοι σε φορολογική δήλωση θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι φέτος η φορολογική δήλωση υποβάλλεται από 20 Μαρτίου μέχρι 30 Ιουνίου.

Προηγουμένως και συγκεκριμένα από 27 Ιανουαρίου που ξεκίνησε και μέχρι 28 Μαρτίου τα λογιστήρια θα πρέπει να παράσχουν στους φορολογούμενους τις βεβαιώσεις αποδοχών του 2013.