Με τέτοια «παγ��μάρα» που έχουν επιφέρει οι απανωτοί φόροι, λογικό είναι η εφορία να ψάχνει τρόπους να… συσφίξει τις σχέσεις της με τους πολίτες.

Με απόφαση του Χάρη Θεοχάρη προκηρύχθηκε διαγωνισμός με στόχο «την ενδυνάμωση της φορολογικής συνείδησης στην κοινωνία και ενίσχυση των σχέσεων του φορολογικού μηχανισμού με τους πολίτες»!
122.jpg
Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα -από οικονομικής απόψεως- προσφορά, με τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη να ανέρχεται έως το ποσό των 73.800 ευρώ.

Όπως αναφέρεται, σκοπός της επικοινωνιακής καμπάνιας θα είναι «η αποτελεσματικότερη πληροφόρηση/ενημέρωση της κοινής γνώμης, των κοινωνικών εταίρων και ειδικών ομάδων αναφορικά με τους στόχους της Γενικής Γραμματείας Εσόδων μέσα από την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής».