Παγίδες και γκρίζες ζώνες κρύβει η δήλωση ακινήτων Ε9 που πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην εφορία όλοι οι φορολογούμενοι που το 2013 είχαν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους.

Η σχετική εφαρμογή για την υποβολή του Ε9 θα παραμείνει ανοικτή έως και τις 30 Μαίου και εκτός από αυτούς που είχαν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους το 2013 μπορεί να υποβληθεί και από όσους επιθυμούν να κάνουν διορθώσεις και επικαιροποιήσεις στα στοιχεία των ακινήτ��ν τους. Άλλωστε η δήλωση Ε9 είναι πολύ σημαντική καθώς από αυτήν εξαρτάται και ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος οι φορολογούμενοι. Πρόκειται για τον φόρο που αντικαθιστά το χαράτσι και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.

Ειδικότερα, τα σημεία SOS που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι είναι:

1. Δεν υπάρχει στη φόρμα του Ε9 ξεχωριστός κωδικός στον οποίο θα έπρεπε να δηλωθούν οι νομιμοποιημένοι αυθαίρετοι βοηθητικοί χώροι όπως υπόγεια, εσωτερικοί εξώστες και σοφίτες που μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης. Να σημειωθεί ότι για τους χώρους αυτούς εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50% κατά τον υπολογισμό του φόρου. Με δεδομένο ότι οι χώροι αυτοί θα δηλωθούν ως κύριοι ή βοηθητικοί χώροι θα φορολογηθούν χωρίς την έκπτωση 50%.

2. Όταν δηλώνονται αυθαίρετα κτίσματα που δεν έχουν σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας θα πρέπει να αναγραφεί η μικτή επιφάνεια και έτσι πρέπει να δηλωθούν κλιμακοστάσια, πλατύσκαλα κα. Έτσι αυξάνεται η επιφάνεια των κτισμάτων που θα φορολογηθούν και ο σχετικός φόρος.

3. Οι στεγασμένες κοινόχρηστες θέσεις στάθμευσης, οι κοινόχρηστες πισίνες και αποθήκες θα πρέπει να δηλωθούν από κάθε συνιδιοκτήτη της πολυκατοικίας σύμφωνα με τα χιλιοστά που διαθέτει στο οικόπεδο.

4. Ότι ισχύει στην προηγούμενη περίπτωση, εφαρμόζεται και στα διαμερίσματα των θυρωρών εφόσον ανήκουν στην πολυκατοικία. Τα διαμερίσματα αυτά δηλώνονται από τον καθέ��α συνιδιοκτήτη στην πολυκατοικία σύμφωνα με το συνολικό ποσοστό συνιδιοκτησίας του επί του οικοπέδου.

5. Οι ημιυπόγειοι χώροι δηλώνονται ως ισόγειοι χώροι εκτός αν υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομίας ότι αυτοί είναι υπόγειοι και ο ημιώροφος αναγράφεται ως πρώτος όροφος. Με αυτήν την πρόβλεψη θα εφαρμοστεί υψηλότερος συντελεστής ορόφου και θα αυξηθεί η φορολόγηση του ιδιοκτήτη.

6. Για τη διαγραφή ή προσθήκη ακινήτων απαιτείται να δηλωθούν στο Ε9 τα στοιχεία του συμβολαίου απόκτησης ή μεταβίβασης.

7. Απαιτείται να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet για την υποβολή δήλωσης Ε9 και οι ανήλικοι που έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία. Με αυτόν τον τρόπο οι γονείς τους θα δηλώσουν ξεχωριστά τα περιουσιακά στοιχεία των παιδιών. Στην απόφαση ορίζεται ότι «η δήλωση στοιχείων ακινήτων ανήλικου τέκνου υποβάλλεται στο όνομα του ανήλικου τέκνου, από τους υπόχρεους γονείς, με τους προσωπικούς κωδικούς του τέκνου».

8. Και μια καλή πρόβλεψη. Υπάρχει ξεχωριστή γραμμή στο Ε9 για αποθήκες και γεωργικά κτίσματα. Αυτά θα πρέπει να δηλωθούν για να απαλλαγούν από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων.

9. Η σύζυγος, η οποία δεν είναι ενεργή χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet, διαρκούντος του έγγαμου βίου υποβάλλει ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων της, χρησιμοποιώντας, για την πρόσβαση στο Taxisnet, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του συζύγου της. Από την ημερομηνία ενεργοποίησης του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης από τη σύζυγο δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων της με τη χρήση των κωδικών του συζύγου. Σε περίπτωση διακοπής ή διάστασης της έγγαμης σχέσης διακόπτεται η δυνατότητα χρήσης του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του πρώην ή σε διάσταση συζύγου, από την ημερομηνία καταχώρησης της διακοπής ή της διάστασης στο μητρώο.

10. Ενιαία ιδιοκτησία: Κάθε ενιαία ιδιοκτησία αναγράφεται σε μια γραμμή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Κατ’ εξαίρεση, κτίσματα επί οικοπέδου χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές ανά όροφο και τα στοιχεία του οικοπέδου αναγράφονται σε μία εξ αυτών. Στη γραμμή, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του οικοπέδου, αναγράφεται και η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων που υπάρχουν στο οικόπεδο και προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης. Αν όμως στο υπόγειο ή στο ισόγειο υπάρχουν κτίσματα διαφορετικής κατηγορίας, αυτά αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές και, σε μια μόνο από αυτές, αναγράφονται τα στοιχεία του οικοπέδου και η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων.