Αποζημίωση θα καταβάλει ο διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) στους καταναλωτές για υπηρεσίες που δεν εκτελέσθηκαν μέσα σε προκαθορισμένο χρόνο.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) δημοσιοποίησε τις «Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες» του διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), όπως και τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Μονάδας Προστασίας Καταναλωτών και Περιβάλλοντος.

Ο «Χάρτης Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές» του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνει διακριτές υπηρεσίες, με συγκεκριμένες προθεσμίες από την πλευρά του διαχειριστή.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι προθεσμίες ο ΔΕΔΔΗΕ θα καταβάλλει στον καταναλωτή συγκεκριμένο ποσό, ως οικονομική ρήτρα, έπειτα από αίτηση του καταναλωτή προς την εταιρεία.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες» του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει σε δύο διαδοχικές χρονικές περιόδους, η πρώτη από 1 Απριλίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 και η δεύτερη από 1 Ιανουαρίου 2016 και μετά.