Περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το ετήσιο όφελος για τις βιομηχανίες από την εφαρμογή των νέων μέτρων στήριξης εκτιμά η κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία με τη ρώσικη εταιρεία αερίου Gazprom και τη δημόσια επιχείρηση αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τιμή του φυσικού αερίου από 460 δολάρια που ήταν μέχρι τώρα θα διαμορφωθεί στα 393 δολάρια ανά χίλια κυβικά μέτρα. Η μείωση της τιμής θα ισχύσει αναδρομικά από τον Ιούνιο του 2013 που ε��χε λήξει η προηγούμενη σύμβαση και θα έχει θετική επίδραση στις βιομηχανίες.

Η διακοψιμοτητα είναι ένα από τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση. Οι βιομηχανίες υψηλής τάσης θα διακόπτουν τη λειτουργία τους για κάποιες ώρες αιχμής προκειμένου να μην υπερφορτώνεται το σύστημα, μειώνοντας έτσι τη συνολική ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια. Η βιομηχανία θα αποζημιώνεται με εκπτώσεις στην τιμή του ρεύματος υψηλής τάσης που καταναλώνει για τις ώρες που δεν λειτούργησε.

Αυτό που μένει να διευκρινιστεί τις επόμενες μέρες, είναι πού θα βρεθούν τα λεφτά που θα δίνονται στις βιομηχανίες που θα εφαρμόζουν τη διακοψιμοτητα.

ΒΙΝΤΕΟ STAR