Πρόσβαση στο ιστορικό των πληρωμών φόρων που έχουν κάνει μέσω του τραπεζικού συστήματος θα έχουν στο εξής οι φορολογούμενοι.

Η ΓΓΠΣ εγκαινίασε νέα υπηρεσία συγκεντρώνοντας τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ, των τραπεζών και των ΕΛΤΑ.

Οι χρήστες μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία μέσων των επιλογών «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» και στη συνέχεια «Στοιχεία Πληρωμών».

Οι πληρωμές που μπορούν να βρουν:

Βεβαιωμένης Οφειλής (ΤΟ).

Βεβαιωμένης Οφειλής Δηλώσεων TAXISNET (ΤΟΤ).

Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ).

Οφειλής Κατασχετηρίου Εις Χείρας Τρίτων (ΤΟΚ).

Παρακράτησης Ποσού σε Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (ΤΟΠ).

Παρακράτησης Ποσού σε Βεβαίωση Οφειλής (ΤΒΟ).

Σημειώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Δηλώσεων ΤΑΧΙSNET η οποία είχε εκδοθεί πριν την 01/01/2014 αλλά και πληρωμές σε στάδιο επεξεργασίας που δεν έχουν ενημερώσει τις οφειλές φορολογουμένων.