Χιλιάδες επιχειρηματίες μπορούν να διεκδικήσουν επιχορήγηση για την επιχείρηση τους μέσω του νέου επενδυτικού νόμου ο οποίος καλύπτει επαγγελματίες 100 διαφορετικών ειδικοτήτων.

Οι τομείς που επιδοτούνται είναι της μεταποίησης, του τουρισμού και των υπηρεσιών.

Αίτηση για χρηματοδότηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι έχουν επιχειρήσεις, αλλά και όσοι έχουν υπό σύσταση επιχείρηση. Τα ποσοστά επιχορήγησης διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και ανάλογα με την γεωγραφική περιφέρεια.

Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να βιαστούν καθώς η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι στις 28 Φεβρουαρίου. Η αίτηση επιδότησης γίνεται ηλεκτρονικά.

Δείτε περισσότερα στο ΒΙΝΤΕΟ του star