Πλεόνασμα στο ετήσιο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για πρώτη φορά από το 1948, όταν και ξεκίνησε να καταγράφει το συγκεκριμένο μέγεθος, ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε πλεόνασμα 1,2 δισ. ευρώ το 2013, έναντι ελλείμματος 4,6 δισ. ευρώ το 2012, παρά το γεγονός μάλιστα ότι τον Δεκέμβριο 2013 κατέγραψε έλλειμμα 215 εκατ. ευρώ.

Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε κατά κύριο λόγο η σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κα��ά 2,4 δισ. ευρώ και ακολούθως η αύξηση των πλεονασμάτων των ισοζυγίων τρεχουσών μεταβιβάσεων κατά 3 δισ. ευρώ και υπηρεσιών κατά 1,7 δισ. ευρώ, ενώ αντίθετα αυξήθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων.