Ειδικό φορολογικό καθεστώς υπάρχει σε πολλές χώρες της Ευρώπης για τους μικροκαλλιεργητές και τις μικρές κτηνοτροφικές μονάδες. Για λόγους απλοποίησης οι μικροί αγρότες και κτηνοτρόφοι απαλλάσσονται από την τήρηση φορολογικών βιβλίων.

Για παράδειγμα, στο Βέλγιο οι αγρότες επιλέγουν ανάμεσα στο σύστημα έσοδα μείον έξοδα ή σε υπολογισμό του εισοδήματός τους με αντικειμενικό τρόπο που είναι και αυτό που προτιμούν οι μικροί αγρότες. Ο φόρος που πληρώνουν κυμαίνεται από το 25% έως 50% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος ενώ δεν υπάρχει αφορολόγητο όριο

Στη Γαλλία οι αγρότες με ετήσιο εισόδημα έως 76.000 ευρώ φορολογούνται με απλοποιημένο αντικειμενικό σύστημα. Για όσους έχουν υψηλότερο εισόδημα ��πιβάλλεται η τήρηση βιβλίων και το εισόδημα προκύπτει από την αφαίρεση των πραγματικών εξόδων από τα έσοδα. Αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές και το εισόδημα χωρίζεται σε τόσα μερίδια όσα και τα μέλη του νοικοκυριού. Κάθε μερίδιο εισοδήματος φορολογείται με συντελεστή από 0% έως 41%

Στη Γερμανία οι κτηνοτρόφοι με έως 50 ζώα και οι αγρότες με έως 200 στρέμματα φορολογούνται με αντικειμενικό σύστημα. Οι μεγαλύτερες καλλιέργειες φορολογούνται βάσει του πραγματικού εισοδήματός τους. Το αφορολόγητο όριο είναι 7.664 ευρώ και ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής φθάνει το 45%.

Στην Ολλανδία, όλοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι τηρούν βιβλία και φορολογούνται με το σύστημα έσοδα μείον έξοδα. Υπάρχει αφορολόγητο όριο 4.600 ευρώ, εκπίπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών και κτηνοτρόφων ενώ στο υπερβάλλον εισόδημα επιβάλλεται φορολογικός συντελεστής που ξεκινά από το 33% και φθάνει στο 52%.

ΒΙΝΤΕΟ STAR