Απάντηση στα Κυριακάτικα δημοσιεύματα για τις καθυστερήσεις στη διαδικασία χορήγησης προκαταβολής σύνταξης του δημοσίου έδωσε το γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα.

«Μετά από δημοσίευμα σε κυριακάτικη εφημερίδα, σχετικά με καθυστέρηση της διαδικασίας χορήγησης προκαταβολής σύνταξης προκειμένου το πρωτογενές αποτέλεσμα να είναι υψηλότερο, να επαναλάβουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο νομοθετήθηκε στα τέλη Απριλίου του 2013, εφαρμόζεται κανονικά» τονίζεται.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, «η προκαταβολή σύνταξης, τον Φεβρουάριο του 2014, καταβλήθηκε σε 15.575 υπάλληλους του Δημοσίου την 10.02.2014». Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα και πίνακα στον οποίο αναφέρεται ο αριθμός των δικαιούχων προκαταβολής και το συνολικό κατά μήνα ακαθάριστο ποσό αυτής, για τους μήνες από Ιούνιο 2013 (έναρξη προκαταβολής) έως Φεβρουάριο 2014:

pinakas.jpg

Σύμφωνα με το υπουργείο, εκτός από την προκαταβολή, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) σύντμησαν, εν πολλοίς, και το συνολικό χρόνο απονομής σύνταξης στους δικαιούχους του.

Συγκεκριμένα, «η χρονική διάρκεια για την απονομή της σύνταξης, εντός του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, έχει περιοριστεί σε 2-3 μήνες για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, σε 4-5 μήνες για τους πολιτικούς υπαλλήλους και σε περίπου 6 μήνες για τους υπαλλήλους ΝΠΔΔ και ειδικών κατηγοριών».

Συνολικά, η χρονική διάρκεια για την απονομή της σύνταξης, μεσοσταθμικά, βρίσκεται στους 4-5 μήνες από 11-12 μήνες το καλοκαίρι του 2012. Η περαιτέρω μείωση του χρόνου αναμονής είναι εφικτή και παραμένει σε πρώτη προτεραιότητα.

«Ως στόχος παραμένει η αποτελεσματική διαχείριση των συ��τάξεων μέσω της προώθησης της εξυγίανσης και της επίσπευσης της διαδικασίας απονομής των συντάξεων» σημειώνει ο κ. Σταϊκούρας.