Το μη χείρον, βέλτιστον και ειδικά όσον αφορά την ύφεση που επί εξαετία κρατά «δέσμια» την ελληνική οικονομία…

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συρρίκνωση του ΑΕΠ για το τέταρτο τρίμηνο του 2013 διαμορφώθηκε στο 2,6%.

Ειδικότερα, το ΑΕΠ του τελευταίο τριμήνου του 2013 ανήλθε στα 39,6 δισ. ευρώ (ήταν στα 40,7 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012), όταν το τρίτο τρίμηνο του 2013 είχε διαμορφωθεί στα 43,5 δισ. ευρώ.

Έτσι, η ύφεση για το 2013 διαμορφώνεται στο 3,7%, επίδοση σαφώς καλύτερη από τον αρχικό (4,2%) αλλά και τον τελικό στόχο (4%).