Ευνοϊκότερους όρους για το επίδομα ανεργίας στους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπει η υπουργική απόφαση που υπεγράφη.

Το επίδομα φθάνει έως τα 360 ευρώ και θα δίνεται από 3 έως 9 μήνες με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν ρυθμιστεί οι (όποιες) οφειλές του δικαιούχου.

Το εισοδηματικό κριτήριο παραμένει το ίδιο, με το επίδομα να δίνεται σε όσους είχαν από 20.000 ευρώ ατομικό έως 30.000 οικογενειακό εισόδημα στη διετία που διέκοψαν την ασφάλισή τους στον ΟΑΕΕ.

Πως θα δίνεται το επίδομα:

• Για χρόνο ασφάλισης 3-4 ετών, θα καταβάλλεται για 3 μήνες

• Για χρόνο ασφάλισης 5-6 ετών, θα καταβάλλεται για 4 μήνες

• Για χρόνο ασφάλισης 7-8 ετών, θα καταβάλλεται για 5 μήνες

• Για χρόνο ασφάλισης 9-10 ετών, θα καταβάλλεται για 6 μήνες

• Για χρόνο ασφάλισης 11-12 ετών, θα καταβάλλεται για 7 μήνες

• Για χρόνο ασφάλισης 13-14 ετών, θα καταβάλλεται για 8 μήνες

• Για χρόνο ασφάλισης 15 ετών και άνω, θα καταβάλλεται για 9 μήνες.