Ως αντισυνταγματική και παράνομη ζητά ο Γιάννης Στουρνάρας από το Συμβούλιο της Επικρατείας να ακυρωθεί η απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για πρόστιμο 150.000 ευρώ στη ΓΓΠΣ.

Η Αρχή επέβαλε το πρόστιμο στον –τότε- Γενικό Γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών Διομήδη Σπινέλη
για διαρροή προσωπικών δεδομένων εκατομμυρίων φορολογουμένων.
Η Αρχή επέβαλε στη ΓΓΠΣ το ανώτερο προβλεπόμενο πρόστιμο, ύψους 150.000 ευρώ, κρίνοντας ότι παραβίασε την υποχρέωσή της για λήψη κατάλληλων μέτρων ασφάλειας, γεγονός που οδήγησε σε διαρροή δεδομένων που αφορούν στο σύνολο σχεδόν των φορολογουμένων στην Ελλάδα.