Τη διάθεση 28.400 ατομικών δελτίων κοινωνικού τουρισμού μέσω του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» ενέκρινε το υπουργείο Τουρισμού.
Η ισχύς του προγράμματος θα είναι από τον Μάρτιο έως τις 30 Ιουνίου του 2014, ενώ θα έχει δύο υποπρογράμματα, ένα εξαήμερων διακοπών με 23.400 δελτία και ένα για την τρίτη ηλικία με 5.000 δελτία.
Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι το ατομικό (στην περίπτωση των μεμονωμένων δικαιούχων) ή το οικογενειακό (για τις λοιπές των περιπτώσεων) φορολογητέο εισόδημα των δικαιούχων να μην υπερβαίνει τα αναγραφόμενα ποσά του παρακάτω πίνακα :
1) Μεμονωμένοι δικαιούχοι με ατομικό εισόδημα : € 16.000,00
2) Δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα : € 28.000,00
3) Τρίτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα : € 35.000,00
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις 2 και 3 το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
Για να δείτε αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και τους δικαιούχους του προγράμματος και όσους εξαιρούνται, κάντε κλικ εδώ: Τουρισμός Για Όλους.doc